O koktailoch

Miešané nápoje sú v súčasnosti veľmi obľúbené a môžeme sa s nimi stretnúť na rôznych spoločenských podujatiach. Rôzne farebné kombinácie priťahujú našu pozornosť a vzbudzujú v nás túžbu takýto skvost ochutnať. Avšak zamysleli ste sa už niekedy odkiaľ koktaily pochádzajú? Ako vznikli?

História

Miešanie nápojov je veľmi stará záležitosť a vieme, že už v staroveku a v stredoveku bolo veľmi miešanie,  dochucovanie rôznymi bylinnými výťažkami, veľmi obľúbené. Nápoje sa pripravovali podľa tajných receptov za kúzelných okolností a opradené poverami (nápoje lásky, šťastia a iné). Staré a dnešné miešané nápoje majú spoločné iba dve veci. Miešanie a slúžia na pitie.

Tento druh nápojov má pôvod v Amerike, kde boli v minulom storočí v móde kohútie zápasy. Majitelia víťazných kohútov často pozývali celú spoločnosť zapiť svoj úspech. Jedna z historiek hovorí, že dcéra hostinského bola taká šikovná, že každému oslavujúcemu naliala do pohára nápoj takej farby, ktorý sa stotožňoval s farbou peria chvostu víťazného kohúta. Nápoj bol pomenovaný ako “Cocktail”, spojením anglických slov Cock (kohút) a Tail (chvost).

Význam miešaných nápojov

Miešané nápoje zohrávajú významnú úlohu pri zvyšovaní úrovne konzumácie alkoholu, pretože sú veľmi lahodné, osviežujúce, možno ich kombinovať na základe vlastnej fantázie.

Miešané nápoje sa dajú pripraviť hosťovi priamo “na mieru” – podľa veku, pohlavia, príležitosti, času a pod. Ďalšou výhodou miešaných nápojov je obsahujú menšie množstvo alkoholu ako číre liehoviny a zvyšujú úroveň konzumácie alkoholu v spoločnosti. Obsah alkoholu v miešanom nápoji sa znižuje riedením – ľadom, ovocnými šťavami, sódou a pod.

Rozdelenie miešaných nápojov

V súčasnosti sa miešané nápoje používajú čoraz častejšie. Aby sme o nich získali prehľad, rozdeľujeme ich do skupín. Niektoré skupiny sa avšak od seba odlišujú veľmi málo (rozdiel v pohári, iný druh ľadu, ozdoba a pod.)

Každá skupina má svoju vlastnú receptúru, svoje charakteristické vlastnosti. Toto všetko musí barman, ako odborník vedieť. Miešané nápoje rozdeľujeme podľa týchto hľadísk:

 • podľa obsahu alkoholu:
  • alkoholické
  • nealkoholické
 • podľa času podávania:
  • aperitívy
  • digestívy
Alkoholické miešané nápoje

Alkoholické miešané nápoje rozdeľujeme do dvoch skupín:

 • krátke (short drinks)
  • koktaily (v užšom zmysle slova)
  • flipy
  • crusty
 • dlhé (long drinks)
  • fizzy
  • kobléry
  • slingy
  • egg noggy
Nelkoholické miešané nápoje

Nealkoholické nápoje sú neodmysliteľnou súčasťou, pretože dopĺňajú potrebné množstvo tekutiny, ktoré prijímame v potravinách. Zdravý človek v normálny podmienkach prostredia a práce potrebuje najmenej 1 liter tekutiny denne. Patria sem: pitná voda, minerálne vody, ovocné šťavy a limonády.

Miešané nápoje podľa času podávania

Miešané nápoje delíme podľa času podávania na:

 • aperitívové -podávané pred jedlom (before dinners)
  • suché
  • polosuché
  • krátke miešané nápoje
 • digestivové – podávané po jedle (after dinners)
  • sladké
  • polosuché
  • krátke miešané nápoje

V ranných hodinách možno ponúknuť dobrý flip alebo egg-nogg, napríklad kávový flip, koňakový egg-nogg a pod. alebo osviežujúce nápoje.

Pred obedom, či večerou odporúčame suchý koktail. Napríklad Martini dry, Vodka gimlet.

Poobede likérový koktail, daisy, no vhodné sú polosuché koktaily ako whisky daisy, ascot daisy.

V čase olovrantu možno podávať namiesto kávy niektorý z koktailov, koblérov, milk shake a pod.

Po večeri odporúčame koktaily, krusty, saery. Počas plesov sú vhodné fizzy, kobléry, nápoje so šampanským.

Miešané nápoje podľa pohlavia

Pre ženy sú vhodné kobléry a sorbety. Napríklad zmrzlinový koblér, kávový koblér a šumivý sorbet. Pre mužov sú vhodné frappé, glaźé a nápoje On the roch, napr. Campari glazé, Whisky glazé.

Fizz? Flip? Krusty? Ak nepoznáte kategórie koktailov využite slovník barmana